Osuszacze Chłodnicze

Osuszacze chłłodnicze

Osuszacze chłodnicze są najczęściej stosowanym urządzeniem do eliminowania wilgoci zawartej w sprężonym powietrzu. Standardowy punkt rosy dla osuszaczy to + 30C. Przy doborze urządzenia należy uwzględnić warunki pracy osuszacza. Wzrost temperatury sprężonego powietrza, a także wyższa temperarura otoczenia - to spadek wydajności osuszacza; natomiast wyższa temperatura punktu rosy albo praca na pod wyższym ciśnieniem - to wzrost wydajności. Standardowo urządzenia mają określony przepływ nomimalny dla:

  • ciśnienia 7 bar
  • temperatury otoczenia +25 0C
  • temperatury sprężonego powietrza + 350C
  • punktu rosy na poziomie + 30C