Spusty Kondensatu

Przy wytwarzaniu sprężonego powietrza wydziela się kondensat. Wielkości orientacyjne:

  • - 65 % - chłodnica końcowa kompresora
  • - 10% - zbiornik powietrza
  • - 25% - ogólnej ilości kondensatu powstaje w osuszaczu ziębniczym

Dlatego skuteczne osuszanie wymaga  wydajnego i pewnego odprowadzania kondensatu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw Nr 116 z dnia 5.11.1991r.) woda zawierająca więcej niż 15 mg/l oleju nie może być odprowadzona do kanalizacji.

Patrz - OWAMAT - urządzenia do utylizacji kondensatu.