Zwrot

….........................................................

miejscowość i data

Imię i Nazwisko : (Konsument)

Adres korespondencyjny:

 

Telefon :

Adres e-mail:

Nr dokumentu sprzedaży:

Data sprzedaży:

 

Sprzedawca:

Eco Air Jan Górski

ul. Łużycka 10

81-537 Gdynia

Odstąpienie od Umowy

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020 poz 287 wyrażam chęć odstąpienia od Umowy nabycia towaru zakupionego w sklepie internetowym Eco Air – www.eco-air.pl

Lp

Nazwa

Ilość

     
     
     
     

Zobowiązuję się do wysłania towaru wraz z podpisanym oryginałem niniejszego oświadczenia na swój koszt na adres:

Eco Air Jan Górski,

81-537 Gdynia,

ul. Łużycka 10

z dopiskiem „Zwrot – odstąpienie”

Oświadczam, że przejmuję całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie niezmienionym, w opakowaniu fabrycznym, i jestem świadomy, że Eco Air Jan Górski może odmówić realizacji zwrotu w przypadku gdy towar nie spełnia wymagań określonych w art. w/w Ustawy, lub zostanie uszkodzony podczas transportu.

….................................................

podpis Kupującego