Zwrot

….........................................................

miejscowość i data

Imię i Nazwisko:

Adres korespondencyjny:

 

Telefon :

Adres e-mail:

Nr dokumentu sprzedaży:

Data sprzedaży:

 

 

Eco Air Jan Górski

ul. Kalksztajnów 13A/9

81-236 Gdynia

Odstąpienie od Umowy

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z art. 7 ust. Z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271) wyrażam chęć odstąpienia od Umowy nabycia towaru zakupionego w sklepie internetowym Eco Air – www.eco-air.pl

Lp

Nazwa

Ilość

     
     
     
     

Zobowiązuję się do wysłania towaru wraz z podpisanym oryginałem niniejszego oświadczenia na swój koszt na adres Eco Air Jan Górski, 81-352 Gdynia, ul. Abrahama 17/5 z dopiskiem „Zwrot – odstąpienie”

Oświadczam, że przejmuję całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie niezmienionym, w opakowaniu fabrycznym, i jestem świadomy, że Eco Air Jan Górski może odmówić realizacji zwrotu w przypadku gdy towar nie spełnia wymagań określonych w art. 2 ustawy z 2 marca 2000r. Lub zostanie uszkodzony podczas transportu.

….................................................

podpis Kupującego